Вести

"Ми бринемо о старима" - Општини Прибој одобрен пројекат вредности 198.000,00 €

Децембра месеца ове године, Делегација Европске уније у Србији одобрила је Општини Прибој реализацију пројекта "Ми бринемо о старима", који је за потребе Општине Прибој израдила Канцеларија за локални економски развој. Потписивање уговора о гранту заказано је за крај јануара 2014. године, а са реализацијом пројекат стартује у фебруару.

Пројекат ће бити финансиран у оквиру програма "Exchange4", који финансира Европска унија, а спроводи га Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије, у оквиру треће компоненте програма – подршка приоритетним националним политикама у области економског развоја, социјалних услуга и заштите животне средине на локалном нивоу, у оквиру грант шеме. Општина Прибој ће се у овом пројекту појавити као носилац, док ће улогу коапликаната имати центри за социјални рад из Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши, као и Општина Пријепоље. Укупна вредност пројекта износи 198.000,00 евра, од чега ће Европска унија, путем гранта финансирати 90%, док ће преостали део трошкова бити покривен од стране три партнерске општине и процентуално подељен у складу са добитима које ће општине имати од пројекта. Пројекат "Ми бринемо о старима" има за циљ допринос унапређењу социјалног статуса старих, односно унапређење квалитета и доступности ванинституционалне заштите старих, инвалидних и хронично оболелих у општинама Прибој, Пријепоље и Нова Варош. Овај циљ ће бити постигнут кроз повећање броја геронто домаћица, проширење услуге на сеоска подручја као и увођење ванстандардног пакета здравствене заштите. Тиме ће већи број корисника, и то пре свега у удаљеним сеоским подручјима, бити у прилици да користи услуге Центра за социјални рад, као и да добије основну здравствену заштиту у својим домовима, без одласка у болнице и домове здравља. Како би се повећао капацитет Центра за социјални рад у Прибоју, кроз овај пројекат биће набављено ново теренско возило, које ће се користити управо за долазак до корисника у селима, један лап топ рачунар, а биће креирана и нова употпуњена база података потенцијалних корисника, која ће се редовно ажурирати, захваљујући програму који ће бити направљен управо за ту сврху. Успешна имплементација пројекта биће осигурана формирањем тима састављеног од техничких и стручних радника, односно чланова Канцеларије за локални економски развој која и израдила овај пројекат, Oпштине Прибој и радника запослених у центрима за социјални рад.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.