Вести

Лепа старост у свом дому

Центар за социјални рад Прибој почев од 01. маја 2013. године реализује пројекат под називом "Лепа старост у свом дому". Пројекат траје 8 месеци и завршава се 31. децембра 2013. године. Укупна вредност пројекта је 3.895.680,00 динара од чега Министарство рада, запошљавања и социјалне политике учествује са 1.332.600,00 динара, а Општина Прибој и Центар за социјални рад Прибој са 2.563.080,00 динара.

Носилац пројекта је Општина Прибој која је конкурисала по позиву Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, а пружалац услуге је Центар за социјални рад Прибој. Пројекат се бави поспешивањем ванинституционалних видова заштите старих лица чиме се олакшава доступност здравствене и хигијенске заштите, редовност исхране, обезбеђује останак старих лица у природном окружењу, једном речју пружа им се адекватне и ефикасна помоћ и нега у кући. Кроз директан рад геронтодомаћица смањује се усамљеност и изолованост старих лица и пружа им се могућност за дружење и подршку у кућном амбијенту.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.