Вести

Лепо и срећно треће доба

Црвени крст Прибој почев од 01. јула 2013. године реализује пројекат под називом "Лепо и срећно треће доба". Пројекат траје 6 месеци и завршава се 31. децембра 2013. године. Партнер у реализацији пројекта Црвеном крсту Прибој је Центар за социјални рад Прибој. Укупна вредност пројекта је 3.290.298,00 динара, од чега Министарство рада, запошљавања и социјалне политике учествује са 1.453.050,00 динара, а допринос Општине Прибој, носиоца и партнера на пројекту је 1.837.248,00 динара.

Црвени крст Прибој је у партнерству са Центром за социјални рад Прибој конкурисао по позиву Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, пружалац услуге у овом пројекту је Центар за социјални рад Прибој. Овај пројекат се реализује у оквиру дневног центра за стара лица који функционише при Центру за социјални рад Прибој и односи се на стварање оптималних услова за коришћење услуга дневног боравка и ургентног збрињавања старих лица. Основни циљ ове услуге је превенирање институционалног збрињавања и пружање могућности збрињавања корисника у његовом социјалном окружењу у коме је ослобођен свакодневних егзистенцијалних брига. Поред овога корисницима дневног боравка и ургентно смештеним корисницима обезбеђена је адекватна брига и нега 24 сата кроз рад домаћица у објекту, а обезбеђена им је и адекватна здравствена и хигијенска заштита.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.