Вести

Започета реализација пројекта "За срећну јесен живота"

Почевши од 1. августа ове године, па све до 31. јула наредне 2017. год биће реализован пројекат „За срећну јесен живота“, који финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз финансијско учешће носиоца Црвеног крста и партнера на пројекту, Центра за социјални рад Прибој.

Вредност пројекта који траје 12 месеци је је 5.002.080,00 динара од чега је учешће Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 1.097.459,00 динара, а носиоца и партнера на пројекту 3.904.621,00 динара.

Активности пројекта односе се на услугу дневни боравак за старе са делом за ургентни смештај чији је пружалац Центар за социјални рад Прибој. Дневни боравак за стара лица са делом за ургентни смештај старих отпочео је са радом 09.11.2010. године као једна од услуга социјалне заштите на локалном нивоу чији је пружалац услуге Центар за социјални рад Прибој. Састоји се од дневног боравка чији је капацитет 60 корисника и две спаваће собе са 4 лежаја за ургентни смештај старих, кухиње, канцеларије, ходника, купатила са два мокра чвора. Реализација и овог пројекта односи се на стварање оптималних услова за коришћење услуга дневног боравка и ургентног збрињавања старих са територије целе општине Прибој. Ургентно збрињавање старих има за циљ превенирање институционалног збрињавања и останак корисника у његовом социјалном окружењу. Према подацима из задњег пописа становништва удео старих у укупној популацији становника у општини Прибој је око 20%. Овим пројектом  планирамо да услугу ургентног збрињавања могу користити и породице које о старима у свом домаћинству воде бригу и то као предах услугу. На овај начин оснажићемо породице да се старају о својим најближим (углавном су то у питању њихови родитељи). Такође, кроз услугу дневног боравка,  планирамо да допринесемо квалитетнијој организацији слободног времена старих, социјалној рехабилитацији, а самим тим и повећању функционалности чланова циљне групе. Садржај дружења и програм анимације у дневном боравку, обухватиће најразноврсније активности, од културно-забавних, едукативних, организовање излета.

Циљна група у дневном боравку за стара лица су остарела лица без или са адкеватним породичним старањем, пензионери који у оквиру активности у дневном боравку желе да унапреде квалитет свог живота, као и њихове породице. Циљна група су и породице старих у ризику од сиромаштва као и стручњаци за пружање социјално-здравствених услуга кроз јачање стручних компетенција. Циљна група су и стари за које је индикован смештај у установу социјалне заштите, а испуњавају услове за ургентни смештај.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.