Вести

Како препознати дискриминацију у социјалној заштити?

Школа планира посету Музеју илузија. Ученику са аутизмом није дозвољена посета јер школа сматра да он неће бити у могућности да учествује у активностима које су предвиђене посетом музеју.

Да ли је ово случај дискриминације? Ако јесте, зашто? Шта се може урадити и коме се треба обратити када смо дискриминисани?

Ово су биле теме обуке у препознавању дискриминације у области социјалне заштите која је одржана од 9. до 10. октобра у Шапцу. Запослени у центрима за социјални рад и пружаоци услуга социјалне заштите из 15 локалних самоуправа упознали су се са најчешћим облицима дискриминације, личним својствима на основу којих људи могу бити дискриминисани (старост, пол, етничко порекло, имовинско стање и други), као и улогом коју стереотипи и предрасуде играју у томе. Да дискриминација и борба против дискриминације не познаје националне границе, представила је Ивана Крстић, професорка Правног факултета у Београду. Поред међународног правног оквира, велико интересовање су изазвале притужбе подношене Европском суду за људска права из других европских земаља.

Искуство Србије у борби против дискирминације поделила је Бранкица Јанковић, Поверенца за заштиту равноправности. Ако би описали дискриминацију једном реченицом, рекли бисмо да је то неједнако поступање према једнакима, и једнако поступање према неједнакима, истакла је повереница. Дискриминација може бити директна и прикривена, док се највећи број притужби односе на дискриминацију на радном месту. Дискриминација на радном месту и мобинг биле су теме другог дана обуке, где је Дејан Костић, експерт у области дискриминације и радног права, представио најчешће случајеве мобинга - старе појаве са новим именом, сматра Костић.

Ово је једна од активности које имају за циљ побољшање услуга социјалне заштите – ефикаснијих, доступнијих и у складу са потребама грађана и грађанки, изјавила је Александра Хилбиг, вођа пројекта Услуге социјалне заштите за осетљиве групе. То је пројекат немачко-српске развојне сарадње, који спроводи ГИЗ.

 

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.