Вести

ОДЛУКА

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног  стања („Службени гласник РС“ број 29/20) и здравственим препорукама, а ради спречавања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и Инструкцијом Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 500-01-2/2020-09 од 16.03.2020. године о организацији распореда рада и радног времена, радом од куће запослених и обезбеђивањем минимума процеса рада у центру за социјални рад, у складу са процењеним потребама корисника доносим ОДЛУКУ:

Радно време Центра за социјални рад Прибој је сваког радног дана од 07- 15 часова.

Запослени у Центру за социјални рад Прибој обављаће послове и радне задатке на тај начин што ће део запослених обезбеђивати минимум процеса рада у просторијама центра, а део запослених обављаће послове и радне задатке радом од куће. Оваква организација рада спроводиће се по распореду који одређује директор центра.

Обавештавају се сви грађани општине Прибој да су контакт телефони Центра за социјални рад Прибој на који могу да се јаве радним данима у времену од 7 и 30 до 14 и 30 часова:
033/2452-253, моб.тел. 065/5225333

те молимо да се за све информације око остваривања права и услуга из области социјалне заштите јављају искључиво телефонским путем, јер ће рад са странкама у просторијама Центра за социјални рад Прибој бити само по процењеним потребама корисника од стране стручних радника ове установе.

Такође молимо све грађане да се за поступке неодложних интервенција (пријава насиља у породици, пријава хитне потребе збрињавања мал. деце без родитељског старања, пријава хитне потребе збрињавања одраслих и старих лица без адекватног породичног старања) пријава врши Станици полиције у Прибоју, чији представници након сопствене процене о потреби, позивају дежурног стручног радника центра како би исти извршио неодложну интервенцију.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће истакнута на улазним вратима пословног простора ЦСР Прибој, и достављена Општини Прибој и локалним средствима информисања.

Одлуку можете преузети овде

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.