Вести

Ради се стратегија за родну равноправност

Родна равноправност у Прибоју је на задовољавајућем нивоу, али њено још веће унапређење биће дефинисано кроз Стратегију родне равноправности, чија је израда у току – констатовано је на састанку Тима за израду локалног акционог плана за родну равноправност општине Прибој, одржаног 26.фебруара 2021.године.

Активности на умањивању бројних разлика међу половима, од коришћења односно угрожавања свакодневних права и смањења насиља над женама, преко приступа местима одлучивања, до успостављања родног баланса у сфери јавног и приватног живота, захтевају деловање свих активних друштвених чинилаца у једној локалној заједници, како би се ово питање институционално унапредило али и подигла свест о потреби унапређења родне равноправности.

Свој допринос на изради Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Прибој, путем видео линка дала је и Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности Републике Србије.

У изради Стратегије родне равноправности, поред чланова Тима, који долазе из готово свих сфера живота и рада, добродошле су и сугестије самих грађана.

Стратегија родне равноправности у општини Прибој доноси се за период од три наредне године, а комплетна процедура израде и њеног усвајања, требало би да буде завршена у првој половини ове године.

 

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.